Seisev auto on kulu

Alakasutatud auto on luksus

Kuidas ja kui palju sõidukite ühiskasutus aitab Sinu ettevõttes kulusid vähendada?

Mida vähem auto sõidab, seda suuremat kuluartiklit see endast kujutab. Pealtnäha uskumatu paradoks, kuid selliselt see on - paigalseis tulu ei tooda! Aastas 10 000km sõitev liisingauto tähendab ettvõttele 6700 eurost kulu. Kusjuures läbisõidust sõltumatu püsikulu moodustab sellest 85%.

Püsikulu sõltuvus aastasest läbisõidust

Kuidas need numbrid on saadud?

Läbisõit aastas (km) 50000 40000 30000 20000 15000 10000
Läbisõidust tulenevad kulud
Autokütus (6l/100km, 1.05€ / l) 3150 2520 1890 1260 945 630
Tehnohooldus (300€ / kord) 1000 800 600 400 300 300
Rehvid (400€ / jooks, jooks 50000km) 400 320 240 160 120 80
Püsikulud
Rehvivahetus (40€ / kord) 80 80 80 80 80 80
Liikluskindlustus (11€ / kuu) 132 132 132 132 132 132
Kasko (35€ / kuu) 420 420 420 420 420 420
Autopesu (35€ / kuu) 420 420 420 420 420 420
Parkimine (12€ / kuu) 144 144 144 144 144 144
Erisoodustus (75€ / kuu) 900 900 900 900 900 900
Kasutusrent (300€ / kuu) 3600 3600 3600 3600 3600 3600
Kulud autole aastas kokku 10246 9336 8426 7516 7061 6706
Sellest püsikulu 5696 5696 5696 5696 5696 5696
Püsikulu osa kogukulust 55,6% 61,0% 67,6% 75,8% 80,7% 84,9%

Mida väiksem on läbisõit seda suurem on püsikulu protsent.

Kulunmbreid vaadates tekib kohe küsimus, et kas ikka kõik autod ettevõttes on vajalikud? Igaüks on huvitatud kulude piiramisest, kui see ei too kaasa langust pakutava toote või osutatava teenuse kvaliteedis.

Võttes arvesse sõitmiste arvu päevas, sõidu- ja seisuaega, sõitmiste ja seismiste geograafiat, saab hinnata sõiduki efektiivset kasutusaega. Hea võimalus efektiivse kasutusaja suurendamiseks on alakasutatud masinatele ühiskasutuse kehtestamine. Ning võib selguda tõsiasi, et ettevõtte iga viies või isegi neljas sõiduk on üleliigne. Mis rahas tähendab aastas 6000+ € kokkuhoidu. Summa, mille kokkuhoiu nimel tasub tegutseda, eks.

Ühiskasutuse kehtestamiseks on kindlasti vajalik broneerimissüsteem, mis on GPS kaugjälgimise üheks mooduliks.

Broneerimissüsteemis on loodud Sinu ettevõttele järgmised võimalused:

Sõidukite ühiskasutuse ülevaatlik kajastamine kalendrivaates
Sõiduki reserveerimine kindlale kasutajale määratud perioodiks
Broneerimisperioodil keskluku avamine kasutaja telefonilt
Tööaja arvestamine väljaspool kontorit
Aruanded ja kasutusstatistika

Ühiskasutusest boonusena tulenev lisakasu:

Kokkuhoid masinapargi hooldamisel. Kahe samapalju sõitva auto hooldamine on kulukam ühe kaks korda enam sõitva auto omast
Väiksem ökoloogiline jalajälg, väiksem CO summaarne emissioon
Kui sõidud on varem planeeritud ning broneeringu eesmärgina sihtkoht määratletud, siis tekib teistel kasutajatel, kes omi liikumisi parasjagu planeerivad, automaatselt võimalus ka sõitude jagamiseks. Sellega suureneb efekt veelgi
Sõitmiste ajad lühenevad ja teenindus muutub efektiivsemaks
Palju ringiliikuv firmamärgistuses auto on heaks visuaalseks reklaamiks

Broneerimise kasutamine